DaVinci IQC / IQ2 - Biser

11 €

SKU
SKU2209

Biser je malen, ali ima važnu funkciju jer raspoređuje toplinu unutar peći i osigurava ravnomjerno vaporiziranje bilja. Ovaj je Biser identičan originalnom koji dolazi uz uređaj.

Namijenjen za korištenje s: DaVinci IQ2 i DaVinci IQC.